SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

FOSFORESCENTNI PIGMENT
PIGMENT KOJI SVETLI U MRAKU 

Fosforescentna materija u praškastom stanju, koja se koristi u proizvodnji fosforescentnih boja na vodenoj ili uljanoj bazi.
Prilikom izlaganja prirodnom ili veštačkom izvoru ovaj pigment upija svetlost, da bi u mraku isijavao svetlost koju je upio.

Uputstvo za upotrebu: u zavisnosti od namene meša se sa odgovarajućim mediumom.

Od dužine izloženosti svetlosnom izvoru i koncentracije pigmenta zavisi intenzitet i trajanje isijavanja.
Isijavanje može trajati i do 12h.

Preporučena količina: 10-20% u odgovarajućem mediumu.

Otporan na atmosverske uslove, UV stabilan.

Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.
Sprečiti kontakt sa kožom i očima.

Štetno ako se proguta. Ako se proguta, potražiti pomoć lekara.
Držati van domašaja dece.

Pakovanje i cena: 20 g = 1.200,00 din

Sortiraj po
Rezultati 1 - 1 od 1

Fosforescentni pigment

Pišite nam . . .