SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

FLUORESCENTNI PIGMENTI

Fluorescentne materije u praškastom stanju, koje se koriste u proizvodnji fluorescentnih boja na vodenoj ili uljanoj bazi. Fluorescentni efekat ispoljavaju na dnevnom svetlu, efekat fluorecencije se pojačava pod UV lampom. 

Uputstvo za upotrebu: U zavisnosti od namene mešaju se sa odgovarajućim mediumom. 
Mogu se mešati međusobno.
Preporučena količina: 10-20% u odgovarajućem mediumu.
Otporni na atmosverske uslove, UV stabilni.

Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.
Sprečiti kontakt sa kožom i očima.
Štetno ako se proguta. Ako se proguta, potražiti pomoć lekara.
Držati van domašaja dece.
NAPOMENA: Fluo plavi i fluo violet pigmenti su svrstani u grupu fluorescentnih pigmenata, medjutim, zbog svoje prirode, ne ispoljavaju efekat fluorescencije kao ostali fluo pigmenti. 

Pakovanje i cena: 30 g = 600,00 din

Pišite nam . . .