SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

METALLIC PIGMENTI

Obojene materije sa metalik efektom u praškastom stanju. Koriste se za proizvodnju boja na vodenoj ili uljanoj bazi. 

Uputstvo za upotrebu: U zavisnosti od namene mešaju se sa odgovarajućim mediumom.
Mogu se mešati međusobno.

Preporučena količina: oko 10% u odgovarajućem mediumu. 
Otporni na atmosverske uslove, UV stabilni. 
Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.
Sprečiti kontakt sa kožom i očima. 
Štetno ako se proguta. Ako se proguta, potražiti pomoć lekara.
Držati van domašaja dece. 

Pakovanja i cene:

30 g = 399,00 din
50 g = 599,00 din

Sortiraj po
Rezultati 1 - 4 od 4

Metallic pigmenti

Pišite nam . . .