SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

KOLOFONIJUM

Prirodna smola biljnog porekla. Koristi se za proizvodnju lepkova i lakova. Nerastvoran je u vodi. Ratvara se u organskim rastvaračima (etanol, benzol, etar, ugljen disulfid i njihove mešavine).
Zapaljiv, potrebno je čuvati ga van domašaja dece.

TRENUTNO NEMA NA STANJU

Pišite nam . . .