SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

PIGMENTI

Obojene materije u praškastom stanju, koje se koriste u proizvodnji boja na vodenoj ili uljanoj bazi. 
Uputstvo za upotrebu: U zavisnosti od namene meša se sa odgovarajućim mediumom.

Mogu se mešati međusobno.

Preporučena količina: Zavisi od namene.

Otporni na atmosverske uslove, UV stabilni. 

Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.
Sprečiti kontakt sa kožom i očima.
Štetno ako se proguta. Ako se proguta, potražiti pomoć lekara.
Držati van domašaja dece. 

Pakovanja i cene:

Titan dioksid:

50 g = 120,00 din
100 g = 200,00 din

200 g = 350,00 din
500 g = 600,00 din

Feo crveni, oker, siena (natur), pečena (burnt) siena, braon crveni, umbra, oksid crni: 

50 g = 120,00 din
100 g = 200,00 din

200 g = 350,00 din

Oranž, kajsija, kadmijum oranž, ultramarin, hro zeleni, čađ-carbon black:

50 g = 250,00 din
100 g = 450,00 din

200 g = 800,00 din 

Žuti topli, žuti limun, cinober, rubin, karmin, bordo, phtalo plavi, phtalo zeleni: 

50 g = 350,00 din
100 g = 650,00 din

200 g = 1.200, din

Pišite nam . . .