SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

ŠELAK

(LJUSPICE I RASTVOR/LAK)

Šelak je prirodna smola, koristi se za pripremu lakova, fiksativa i politura.
Šelak se rastvara u etil alkoholu, pri čemu se dobijaju veoma kvalitetni lakovi visokog sjaja. Izuzetno je cenjen kao zaštitni lak za drvo (nameštaj, muzički instrumenti), boje na vodenoj ili uljanoj bazi. Lakovi na bazi šelaka se koriste i kao fiksativi za crteže od krede, ugljena ili pastela. Koncentracija šelaka u fiksativima ne treba da prelazi dva posto. Fiksativ je najbolje nanositi raspršivanjem u jednom ili više tankih slojeva.

Rastvor šelaka je zapaljiv, potrebno ga je čuvati od otvorenog plamena.

U ponudi su ljuspice:

-         Beljeni bez voska,
-         Oranž svetli sa voskom,

-         Oranž tamni sa voskom, TRENUTNO NEMA NA STANJU

-         Limun sa voskom,  
TRENUTNO NEMA NA STANJU
-         Limun bez voska,
-         Rubin bez voska,
-         Tamni bez voska TRENUTNO NEMA NA STANJU

 

i odgovarajući rastvori/lakovi.


Pakovanja i cene:

 

Beljeni bez voska:

Ljuspice:
50 g = 599,00 din
100 g = 999,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 589,00 din

 

Oranž svetli sa voskom:

Ljuspice:
50 g = 350,00 din
100 g = 500,00 din
200 g = 900,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 400,00 din

 

Oranž tamni sa voskom:

Ljuspice:
Trenutno nema
na stanju

 

Rastvor/lak:
100 ml = 299,00 din 

 

Limun sa voskom:

Ljuspice:
50 g = 489,00 din
100 g = 879,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 489,00 din

 

Limun bez voska:

Ljuspice:
50 g = 499,00 din
100 g = 899,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 499,00 din

 

Rubin bez voska:

Ljuspice:
50 g = 599,00 din
100 g = 999,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 589,00 din

 

Tamni bez voska: TRENUTNO NEMA NA STANJU

Ljuspice:
50 g = 499,00 din
100 g = 899,00 din

 

Rastvor/lak:
100 ml = 499,00 din

 

Crni:

Rastvor/lak:
100 ml = 620,00 din

 

 

 

Pišite nam . . .