SPEKTAR doo  -  Slikarske boje i materijali

ŠELAK

(LJUSPICE I RASTVOR/LAK)

Šelak je prirodna smola, koristi se za pripremu lakova, fiksativa i politura.
Šelak se rastvara u etil alkoholu, pri čemu se dobijaju veoma kvalitetni lakovi visokog sjaja. Izuzetno je cenjen kao zaštitni lak za drvo (nameštaj, muzički instrumenti), boje na vodenoj ili uljanoj bazi. Lakovi na bazi šelaka se koriste i kao fiksativi za crteže od krede, ugljena ili pastela. Koncentracija šelaka u fiksativima ne treba da prelazi dva posto. Fiksativ je najbolje nanositi raspršivanjem u jednom ili više tankih slojeva.

Rastvor šelaka je zapaljiv, potrebno ga je čuvati od otvorenog plamena.

Pišite nam . . .